DOMINIKA KOWYNIA

(ur. 1978 r.)

Zajmuje się olejnym malarstwem figuratywnym. Studiowała na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie od kilkunastu lat pracuje.
Interesuje ją styk osobistych doświadczeń z bieżącymi wydarzeniami, najnowszą historią i literaturą. Zrealizowała wiele wystaw indywidualnych i brała udział w kilkudziesięciu zbiorowych. W 2012 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Śląskiego.

Ostatnio swoje prace pokazywała m.in. w MSN w Warszawie, w MOS w Gorzowie Wielkopolskim, na Warsaw Gallery Weekend 2018, w Galerii Szarej w Katowicach, Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie, Galerii Widnej w Krakowie, podczas Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w Galerii Bielskiej w Bielsku-Białej (w latach 2015 i 2017 – gdzie otrzymała wyróżnienie pisma NN6T).

Jej obrazy znajdują się w Kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING, Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA, Kolekcji Fundacji Bęc Zmiana oraz w wielu kolekcjach prywatnych.

___

(born 1978)

Figurative oil painting artist. She studied at the Academy of Fine Arts in Katowice, where she has been working for several years now.
She is interested in the encounter of personal experiences with current events, recent history and literature. She has carried out numerous solo exhibitions and participated in many group shows. In 2012 she received a scholarship from the Marshal of the Silesian Voivodeship.

Recently, her works have been exhibited at the Museum of Modern Art in Warsaw, Municipal Arts Centre in Gorzów Wielkopolski, the Warsaw Gallery Weekend 2018, Szara Gallery in Katowice, Stefan Gierowski Foundation in Warsaw, Widna Gallery in Krakow, Bielska Jesień Painting Biennale at the Bielska Gallery in Bielsko-Biała (in 2015 and 2017 – where she received a distinction from the NN6T magazine).

Her paintings are in The ING Polish Art Foundation’s collection, Art Collection of Galeria Bielska BWA and Bęc Zmiana Foundation’s collection.