DOMINIKA KOWYNIA

(ur. 1978 r.)

Studiowała na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie od kilkunastu lat pracuje, głównie jako asystentka w pracowni Malarstwa Andrzeja Tobisa. Zajmuje się olejnym malarstwem figuratywnym. Interesuje ją styk osobistych doświadczeń z bieżącymi wydarzeniami, najnowszą historią i literaturą. Zrealizowała wiele wystaw indywidualnych i brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. W 2012 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Śląskiego.

Ostatnio swoje prace pokazywała o m.in. podczas Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w Galerii Bielskiej w Bielsku-Białej (2015 i 2017 – gdzie otrzymała wyróżnienie pisma NN6T), w Galerii Widnej w Krakowie (2017), w Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie (2018), Galerii Szarej w Katowicach (2018), Warsaw Gallery Weekend 2018 oraz w MSN w Warszawie i MOS w Gorzowie Wielkopolskim (2019).

Jest wegetarianką. Nie jest damą. Ma dwa koty i nie ma psa. Obrazy maluje w suszarni.

___

(born 1978)

Graduate and employee of the Academy of Fine Arts in Katowice, working mainly as an assistant at Andrzej Tobis’s Painting Studio. Her main field of work is figurative oil painting. She is interested in the meeting point of personal experience and current events, latest history and modern literature. She has had many individual exhibitions so far and featured in numerous group exhibitions. In 2012, she received a scholarship from the Marshal of the Silesian Voivodeship.

Recently, her works have been shown, among others, at the Painting Biennale “Bielska Jesień” in BWA in Bielsko-Biała (2015 and 2017– she was awarded by NN6T magazine there), in Widna Gallery in Kraków (2017), Stefan Gierowski Foundation in Warsaw (2018),  Szara Gallery in Katowice (2018) and Warsaw Gallery Weekend 2018, MSN Warsaw, MOS Gorzów Wlkp. (2019).

She’s a vegetarian. Not a lady. Lives with two cats and no dogs. Paints in a drying room.