Dominika Kowynia
email: domikow[at]gmail.com

Reprezentowana przez / Represented by:
Galeria Szara / Joanna Rzepka-Dziedzic

email: joanna.rzepka@galeriaszara.pl
tel: +48 502 76 41 46
www: galeriaszara.pl